Prezentare

Sumar evenimente

» Memorandum

» Premierea Excelenţei în Promovarea şi Păstrarea Patrimoniului Cultural Sibian

Sumar activitate

 

Formulare online

» Cerere aviz M.C. 

» Cerere adeverinta vânzare-cumpărare imobil/spaţiu din imobil, ipotecă, donaţie, etc. 

Continutul documentatiilor in vederea obtinerii AVIZELOR Ministerului Culturii

» Continutul cadrul al documentatiilor

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SIBIU, este un serviciu public descentralizat al Ministerului Culturii, cu personalitate juridica.

Aceasta organizatie indeplineste la nivelul judetului atributiile Ministerului Culturii in domeniul culturii, al protejarii patrimoniului cultural national si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale.

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SIBIU este organizata si functioneaza potrivit art.14, alin (1) din Hotararea Guvernului nr.28/2001, privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile ulterioare, conform Hotararii Guvernului nr.286/13 martie 2001, privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si art.14 din Hotararea Guvernului nr.742/2003.

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SIBIU îsi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii:

1. principiul protejarii patrimoniului cultural national

2. principiul autonomiei institutiilor de cultura

3. principiul libertatii de creatie

4. principiul primordialitatii valorii

5. principiul sansei egale la cultura

6. principiul identitatii culturale în circuitul mondial de valori

7. principiul potrivit caruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale în fata autoritatilor.

 
Atributiile si competentele Directiei Judetene pentru Cultura Sibiu:

 • Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatii locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national;
 • Asigurarea sprijinului de specialitate pentru realizarea de  programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, împreuna cu autoritatile administratiei publice locale, sprijin financiar pentru acestea;
 • Colaborarea cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice în desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere în valoare a patrimoniului cultural national si poate acorda sprijin financiar pentru acestea;
 • Avizarea,  numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala;
 • Sprijinirea si monitorizarea, în conditiile legii, a activitatii organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmite Ministerului Culturii constatarile sale;
 • Initierea si sprijinirea, în conditiile legii, a actiunilor de revitalizare a traditiilor si a obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, sprijinind, de asemenea, actiunile de formare a specialistilor si meseriasilor în domeniul artizanalului si mestesugurilor traditionale;
 • Editarea sau sprijinirea logistica ori financiara, în conditiile legii, a publicatiilor de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;
 • Controlarea respectarii îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National în conditiile si la termenele stabilite prin reglementarile legale în vigoare;
 • Asigurarea legaturii dintre cultele religioase si autoritatile publice în vederea respectarii libertatii si autonomiei cultelor, a prevenirii si înlaturarii oricaror abuzuri prin aplicarea legii;
 • Sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociatiile si fundatiile religioase; acordarea asistentei cultelor la solicitarea acestora în solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritatilor administratiei publice locale;
 • Sprijinirea cultelor religioase în organizarea si desfasurarea activitatilor de asistenta religioasa si sociala în armata, penitenciare, spitale, camine de batrâni, case de copii si în alte institutii;
 • Organizarea si sprijinirea, în conditiile legii, a  activitatilor si manifestarilor pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea  în valoare a marturiilor de arta si de  arhitectura religioasa prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicare si prin promovarea turismului cultural-religios;


 Noutăţi - pe scurt
Telefon contact DJC Sibiu
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 03.08.2015
» Lista completă